A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394155. látogatója

Budapest

2007. január 22.,

hétfő


 

6. szám


 

Ára: 966,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2007. (I. 22.) Korm. r.
Egyes, az egészségügyet érintő kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével kapcsolatos módosításáról
177
5/2007. (I. 22.) FVM r.
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
186
7/2007. (I. 22.) GKM r.
A mutatványos berendezések biztonságosságáról
203
3/2007. (I. 22.) KvVM r.
A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról
207
16/2007. (I. 22.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
215
 
Az Országos Rádió és Televízió Testület jelentkezési felhívása a közszolgálati rádiót és a közszolgálati televíziókat felügyelő közalapítványi kuratóriumokba történő delegálásához szükséges nyilvántartásba vételre
216
 
Helyesbítés
2

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.