A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393648. látogatója

Budapest

2007. május 10.,

csütörtök


 

58. szám


 

Ára: 6447,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2007. (V. 10.) MNB r.
A „Gyulai vár” emlékérme kibocsátásáról
3668
15/2007. (V. 10.) MeHVM–KvVM e. r.
A Környezet és Energia operatív program egyesprioritásainak végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről
3668
36/2007. (V. 10.) FVM r.
Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elnevezéséről szóló 120/2004. (VII. 21.) FVM rendelet módosításáról
3669
17/2007. (V. 10.) KvVM r.
Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002.(XI. 5.) KvVM rendelet módosításáról
3670
18/2007. (V. 10.) KvVM r.
A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról
3672
18/2007. (V. 10.) SZMM r.
Egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról
3740
19/2007. (V. 10.) SZMM–OKM e. r.
A Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet módosításáról
3942
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. március 30-i üléséről
3942
 
Helyesbítés
3942

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.