A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393867. látogatója

Budapest

2007. május 3.,

csütörtök


 

54. szám


 

Ára: 777,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: XXX.tv.
Az Európai Közösségek és tagállamai, valamint azAlbán Köztársaság közötti Stabilizációs ésTársulási Megállapodás kihirdetéséről
3501
2007: XXXI.tv.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995.éviCXVII.törvény módosításáról
3501
2007: XXXII.tv.
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
3501
94/2007. (V. 3.) Korm. r.
Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyitámogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006.(IV.28.) Korm. rendelet módosításáról
3503
95/2007. (V. 3.) Korm. r.
A 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról szóló 13/2007.(II.6.)Korm. rendelet módosításáról
3504
96/2007. (V. 3.) Korm. r.
Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
3504
97/2007. (V. 3.) Korm. r.
Egyes egészségügyet érintő kormányrendeletek módosításáról
3507
13/2007. (V. 3.) ÖTM r.
A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
3508
17/2007. (V. 3.) SZMM r.
A szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
3513
36/2007. (V. 3.) OGY h.
A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tisztségviselőinek éstagjainak megválasztásáról szóló 11/2007.(III.7.)OGY határozat módosításáról
3526
72/2007. (V. 3.) KE h.
Kitüntetés viselésének engedélyezéséről
3526
73/2007. (V. 3.) KE h.
Kitüntetés viselésének engedélyezéséről
3526
74/2007. (V. 3.) KE h.
Rendőr dandártábornoki kinevezésről
3526
75/2007. (V. 3.) KE h.
Rendőr dandártábornoki kinevezésről
3527
76/2007. (V. 3.) KE h.
Rendőr dandártábornoki kinevezésről
3527
77/2007. (V. 3.) KE h.
Rendőr dandártábornoki kinevezésről
3527
78/2007. (V. 3.) KE h.
Nyugállományú rendőr altábornagyi előléptetésről
3527
79/2007. (V. 3.) KE h.
Nyugállományú rendőr vezérőrnagyi előléptetésről
3528
80/2007. (V. 3.) KE h.
Nyugállományú rendőr vezérőrnagyi előléptetésről
3528
81/2007. (V. 3.) KE h.
Nyugállományú rendőr dandártábornoki kinevezésről
3528
82/2007. (V. 3.) KE h.
Nyugállományú rendőr dandártábornoki kinevezésről
3528
1028/2007. (V. 3.) Korm. h.
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia elsőolvasatban történő megtárgyalásáról éstársadalmi egyeztetésre bocsátásáról
3529
29/2007. (V. 3.) ME h.
A Magyar Köztársaság és a Líbiai Arab Szocialista Népi Jamahiriya, a Mexikói Egyesült Államok, azÖrmény Köztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3529
14/2007. (V. 3.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között az egymás nevében a vízumok kiadásában diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló, Bécsben, 2007. március 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007.évi XVIII. törvény 2–3.§-a ideiglenes alkalmazásáról
3530
 
Az Összefogás Magyarországért Centrum Párt 2005. évi korrigált pénzügyi beszámolója
3530
 
Az Összefogás Magyarországért Centrum Párt 2006. évi pénzügyi beszámolója
3531
 
A Munkáspárt 2006. évi pénzügyi beszámolója
3531
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
3532

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.