A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394020. látogatója

Budapest

2007. április 20.,

péntek


 

50. szám


 

Ára: 1722,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: XXVI. tv.
Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének megszüntetéséről és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggő módosításáról
3156
2007: XXVII. tv.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
3159
2007: XXVIII. tv.
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodást módosító, a Bank Kormányzótanácsa által 2004. január 30-án meghozott, és a tagállamok által elfogadott 90.számú határozat kihirdetéséről
3178
28/2007. (IV. 20.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2007. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
3179
29/2007. (IV. 20.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
3185
30/2007. (IV. 20.) FVM r.
A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2006/2007. évi végrehajtási időszakban nyújtható méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 81/2006. (XI. 24.) FVM rendelet módosításáról
3202
20/2007. (IV. 20.) IRM r.
A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet módosításáról
3202
16/2007. (IV. 20.) KvVM r.
A Tardi-legelő természetvédelmi terület létesítéséről
3204
25/2007. (IV. 20.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3206
68/2007. (IV. 20.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
3210
 
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása „Munkahelyteremtési és oktatási projekt megvalósítása az egészségügy területén az afganisztáni Baghlan tartományban a magyar vezetésű Tartományi Újjáépítési Csoport keretében” tárgyában
3211
 
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által ,,A közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására” és „Az illegális migráció visszaszorítása és kezelése érdekében végzett tevékenység támogatására” címen kiírt pályázatok nyerteseinek listája
3225
 
A Munkáspárt 2004. évi módosított pénzügyi beszámolója
3228
 
A Munkáspárt 2005. évi módosított pénzügyi beszámolója
3229
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
3230
 
Helyesbítés
3232

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.