A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387246. látogatója

Budapest

2007. március 31.,

szombat


 

39. szám


 

Ára: 588,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: XIX. tv.
Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
2538
57/2007. (III. 31.) Korm. r.
A közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről
2547
58/2007. (III. 31.) Korm. r.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról
2556
59/2007. (III. 31.) Korm. r.
Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2560
60/2007. (III. 31.) Korm. r.
A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
2561
61/2007. (III. 31.) Korm. r.
A katonai szabványosítás sajátos szabályairól
2561
62/2007. (III. 31.) Korm. r.
Az állami közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről
2562
63/2007. (III. 31.) Korm. r.
Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról és az álláskeresési támogatásban részesülők vizitdíj-kompenzációjáról
2563
1021/2007. (III. 31.) Korm. h.
A Prümi Szerződéshez való magyar csatlakozás előkészítéséről
2565
1022/2007. (III. 31.) Korm. h.
A tizenharmadik havi illetmény kifizetéséről
2566
24/2007. (III. 31.) ME h.
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjának megbízásáról
2566
12/2007. (III. 31.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság közötti, a szociális biztonságról szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló, 2007. február 16-án aláírt Igazgatási Megállapodás kihirdetéséről szóló 21/2007. (II. 21.) Korm. rendelet 2–3. §-ának hatálybalépéséről
2566

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.