A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393768. látogatója

Budapest

2007. március 26.,

hétfő


 

35. szám


 

Ára: 1155,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
49/2007. (III. 26.) Korm. r.
A 2007–2013 programozási időszakban azEurópaiRegionális Fejlesztési Alap, valamint azElőcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről
2226
50/2007. (III. 26.) Korm. r.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról
2228
51/2007. (III. 26.) Korm. r.
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól ésaz általuk fizetendő egyes térítésekről
2230
52/2007. (III. 26.) Korm. r.
A gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2007. évi egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekről
2244
36/2007. (III. 26.) GKM r.
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról
2245
37/2007. (III. 26.) GKM r.
A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról
2254
21/2007. (III. 26.) OKM r.
A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról
2256
7/2007. (III. 26.) ÖTM–IRM e. r.
A belügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról szóló 12/2006. (III.14.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről
2259
8/2007. (III. 26.) ÖTM r.
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter ágazati irányítása alá tartozó közigazgatási hatóságieljárásokban közreműködő tolmácsok, jelnyelvi tolmácsok díjazásáról
2259
1018/2007. (III. 26.) Korm. h.
A munkavédelem országos programja 2007.éviintézkedési és ütemtervéről
2261
 
A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ-EJI) ésa Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) közös jogdíjközleménye a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagybármely más hasonló eszközzel vagy módon anyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel előállítói jogdíjakról és efelhasználások egyéb feltételeiről
2271
 
A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ-EJI) jogdíjközleménye a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről
2272
 
A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ-EJI) jogdíjközleménye az előadás sugárzás vagy anyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyébfeltételeiről
2276
 
A Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság hirdetménye
2278
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
2279

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.