A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2007. március 13.,

kedd


 

29. szám


 

Ára: 4557,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
39/2007. (III. 13.) Korm. r.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyihatósági és igazgatási feladatokat ellátószervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról
1619
40/2007. (III. 13.) Korm. r.
Az állam által vállalt kezesség előkészítésének ésakezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
1621
41/2007. (III. 13.) Korm. r.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről
1633
42/2007. (III. 13.) Korm. r.
A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek 2007. évi összeírásának végrehajtásáról
1642
30/2007. (III. 13.) GKM r.
A szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértékének megállapításáról
1642
31/2007. (III. 13.) GKM r.
A belföldi menetrend szerinti személyszállítás ingyenes utazásai után járó fogyasztói árkiegészítés megállapításáról
1643
8/2007. (III. 13.) HM r.
A Honvédelmi Minisztérium fejezet felügyeletét ellátószerv egyes belső ellenőrzési jogosítványainak átruházásáról szóló 23/2004. (IX. 3.) HM rendelet módosításáról
1648
12/2007. (III. 13.) IRM r.
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól
1648
13/2007. (III. 13.) IRM r.
Az igazságügyi és rendészeti miniszter által rendvédelmi célra feleslegesnek minősített tárgyi eszközök és készletek térítésmentes átadásáról
1652
14/2007. (III. 13.) IRM r.
A fogyasztói érdekek védelme érdekében ajogsértésmegszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK irányelv mellékletében meghatározott irányelvekkel összeegyeztethetőséget teremtő jogszabályok felsorolásáról szóló 13/2004.(IV.16.)IMrendelet módosításáról
1655
15/2007. (III. 13.) IRM r.
Az egyes igazgatási hatósági eljárások díjairól, valamint az adatszolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról rendelkező egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról
1656
16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM e. r.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, akapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
1662
17/2007. (III. 13.) IRM r.
A rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól
1666
6/2007. (III. 13.) ÖTM r.
A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
1666
4/2007. (III. 13.) PM r.
A költségvetési viszontgarancia vállalásának ésérvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002.(XII. 28.) PM rendelet módosításáról
1669
1010/2007. (III. 13.) Korm. h.
A sportlétesítmények fejlesztési és működtetési rendszerének átalakításáról szóló 1055/2004. (VI. 8.) Korm. határozat 1. b) és c)pontjai végrehajtását szolgáló kormányhatározatok módosításáró
1671
1011/2007. (III. 13.) Korm. h.
A közszolgálati ellenőrzések 2007. évi vizsgálati tárgyköreiről és avizsgálat alá vont közigazgatási szervekről
1672
1012/2007. (III. 13.) Korm. h.
A cégeljárással, a cégek adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes feladatokról
1672
1013/2007. (III. 13.) Korm. h.
A 2006. szeptember–októberi fővárosi demonstrációkkal, utcai rendzavarásokkal ésrendfenntartó intézkedésekkel kapcsolatos eseményekről készült vizsgálati jelentés alapján végrehajtandó feladatokról
1673
1014/2007. (III. 13.) Korm. h.
A televíziózás és a rádiózás digitális átállásának kormányzati feladatairól
1674
 
Az Országos Választási Bizottság közleménye a 2007. március 4-én megtartott országos kisebbségi önkormányzati választás eredményéről
1728
 
Az Alkotmánybíróság elnökének közleménye alkotmánybírói megbízatás megszűnéséről
1806
 
A Külügyminisztérium közleménye a tiszteletbeli konzuli képviselők névjegyzékéről és konzuli jogosítványairól
1806
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
1813
 
Helyesbítés
1814

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.