A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2007. december 29.,

szombat


 

186. szám


 

Ára: 9282,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CLXXX. tv.
Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
15531
2007: CLXXXI. tv.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
15536
2007: CLXXXII. tv.
Az egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról
15541
2007: CLXXXIII. tv.
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény és más törvények módosításáról
15543
2007: CLXXXIV. tv.
A bejegyzett élettársi kapcsolatról
15547
407/2007. (XII. 29.) Korm. r.
Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
15553
408/2007. (XII. 29.) Korm. r.
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet és az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
15553
59/2007. (XII. 29.) EüM r.
A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról
15555
60/2007. (XII. 29.) EüM r.
A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
15558
61/2007. (XII. 29.) EüM r.
A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról
15564
111/2007. (XII. 29.) GKM r.
A légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól szóló 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
15570
112/2007. (XII. 29.) GKM r.
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet módosításáról
15570
113/2007. (XII. 29.) GKM r.
A légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről
15578
70/2007. (XII. 29.) IRM r.
A Határőrség költségvetési szerveinek megszüntetéséről és a jogutódlásról
15579
43/2007. (XII. 29.) OKM r.
A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról
15584
44/2007. (XII. 29.) OKM r.
A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól
15586
45/2007. (XII. 29.) OKM r.
Az oktatási és kulturális miniszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának eljárási rendjéről
15588
46/2007. (XII. 29.) OKM r.
Az „art” mozik minősítésének és a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről
15591
34/2007. (XII. 29.) PM r.
Az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól
15594
35/2007. (XII. 29.) PM r.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről
15598
36/2007. (XII. 29.) PM r.
A belföldön nem letelepedett adóalany általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának gyakorlásához fűződő igazolási kötelezettségekről, az általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelem kötelező adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról
15598
37/2007. (XII. 29.) PM r.
Egyes szolgáltatásnyújtásoknak az általános forgalmi adózás szerinti teljesítési helyéről
15602
38/2007. (XII. 29.) PM–MeHVM e. r.
A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól
15603
39/2007. (XII. 29.) PM r.
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
15605
40/2007. (XII. 29.) PM r.
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról
15606
41/2007. (XII. 29.) PM r.
Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról
15623
42/2007. (XII. 29.) PM r.
A pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 52/2005.(XII.28.) PM rendelet módosításáról
15624
43/2007. (XII. 29.) PM r.
A biztosítók belső adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról szóló 5/2006. (II. 7.) PM rendelet módosításáról
15692
44/2007. (XII. 29.) PM r.
A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet módosításáról
15874
45/2007. (XII. 29.) PM r.
A független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól
15900
39/2007. (XII. 29.) SZMM r.
A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet módosításáról
15916
40/2007. (XII. 29.) SZMM r.
A regionális munkaügyi központok illetékességéről szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet módosításáról
15916
308/2007. (XII. 29.) KE h.
Államtitkári megbízás megszűnéséről
8011/2007. (MK 186.) PM táj.
A belföldön nem letelepedett adóalany általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogával összefüggő viszonosság fennállásáról
15921
 
Az Országos Érdekegyeztető Tanács megállapodása a 2008. évi keresetnövelési ajánlásról
15921
 
Felhívás a személyes adatok kezelésével kapcsolatos elutasított kérelmek és a közérdekű adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmek bejelentésére
15921

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.