A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394019. látogatója

Budapest

2007. december 19.,

szerda


 

178. szám


 

Ára: 1911,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CLIX. tv.
A viszontbiztosítókról
13226
2007: CLX. tv.
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról
13266
342/2007. (XII. 19.) Korm. r.
A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól
13267
343/2007. (XII. 19.) Korm. r.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III.13.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
13272
344/2007. (XII. 19.) Korm. r.
A Kistérségi Koordinációs Hálózatról
13275
345/2007. (XII. 19.) Korm. r.
A kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
13278
55/2007. (XII. 19.) EüM r.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
13291
99/2007. (XII. 19.) GKM r.
Az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes épületnek nem minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló műszaki szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 39/1999. (VII. 6.) GM rendelet módosításáról
13297
100/2007. (XII. 19.) GKM r.
A belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól szóló 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet módosításáról
13297
53/2007. (XII. 19.) IRM r.
A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
13299
30/2007. (XII. 19.) SZMM r.
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
13299
109/2007. (XII. 19.) OGY h.
Országos népszavazás elrendeléséről
13303
110/2007. (XII. 19.) OGY h.
Országos népszavazás elrendeléséről
13303
111/2007. (XII. 19.) OGY h.
Országos népszavazás elrendeléséről
13303
112/2007. (XII. 19.) OGY h.
A Budapest VIII., Köztársaság tér 27. szám alatti, kincstári vagyon részét képező épület értékesítése tárgyában megkötött megállapodás állami számvevőszéki vizsgálatáról
13304
1100/2007. (XII. 19.) Korm. h.
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségeiről és feladatairól
13304
1101/2007. (XII. 19.) Korm. h.
A Nemzet Sportolója Cím adományozásáról
13305
86/2007. (XII. 19.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
13305
40/2007. (XII. 19.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló 272/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2–3. §-a hatálybalépéséről
13305
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére kiadott technikai szám visszavonásáról
13306
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2008. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
13306
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2008. január 28.–február 15-ig terjedő időszak – II/1. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
13306
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2008. január 28.–február 15-ig terjedő időszak – II/2. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
13308

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.