A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394180. látogatója

Budapest

2007. december 15.,

szombat


 

176. szám


 

Ára: 399,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CLVIII. tv.
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.törvény és a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV.törvény módosításáról
13178
339/2007. (XII. 15.) Korm. r.
Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
13178
340/2007. (XII. 15.) Korm. r.
A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról
13185
341/2007. (XII. 15.) Korm. r.
A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól
13188
149/2007. (XII. 15.) FVM r.
A szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásáról (VINGIS) szóló 102/2004.(VI.3.)FVM rendelet módosításáról
13194
291/2007. (XII. 15.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
13195
292/2007. (XII. 15.) KE h.
Határőr ezredes dandártábornoki kinevezéséről
13196
293/2007. (XII. 15.) KE h.
Büntetés-végrehajtási dandártábornok szolgálativiszonyának megszüntetéséről ésszolgálatinyugállományba helyezéséről
13196
294/2007. (XII. 15.) KE h.
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről ésszolgálati nyugállományba helyezéséről
13197
295/2007. (XII. 15.) KE h.
Rendőr vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről, nyugállományba helyezéséről ésrendőr altábornagyi előléptetéséről
13197
296/2007. (XII. 15.) KE h.
Büntetés-végrehajtási orvos ezredes szolgálati nyugállományba helyezéséről és nyugállományú büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezéséről
13197
297/2007. (XII. 15.) KE h.
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről, nyugállományba helyezéséről ésnyugállományú rendőr vezérőrnagyi előléptetéséről
13197
298/2007. (XII. 15.) KE h.
Nyugállományú határőr ezredes nyugállományú határőr dandártábornoki kinevezéséről
13198
1099/2007. (XII. 15.) Korm. h.
A Szabadságharcosokért Közalapítvány AlapítóOkiratának módosításáról
13198
 
Helyesbítés
13198

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.