A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394170. látogatója

Budapest

2007. december 6.,

péntek


 

169. szám


 

Ára: 2289,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CXLVII. tv.
A mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló, Genfben, 1980. október hó 15. napján kelt Egyezmény 1. cikke, Genfben, 2001. december 21-én elfogadott módosításának kihirdetéséről
12744
2007: CXLVIII. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti ingatlancseréről szóló megállapodás kihirdetéséről
12745
2007: CXLIX. tv.
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- ésvidékfejlesztését szolgáló program (aVásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény, valamint avízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
12784
2007: CL. tv.
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
12786
2007: CLI. tv.
A jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
12786
2007: CLII. tv.
Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
12794
36/2007. (XII. 6.) ÖTM r.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásai támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről
12813
103/2007. (XII. 6.) OGY h.
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
12828
104/2007. (XII. 6.) OGY h.
A Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról
12833
105/2007. (XII. 6.) OGY h.
Népi kezdeményezésről
12833
106/2007. (XII. 6.) OGY h.
A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról
12834
99/2007. (XII. 6.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
12834
100/2007. (XII. 6.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
12838

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.