A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393913. látogatója

Budapest

2007. november 13.,

kedd


 

152. szám


 

Ára: 1155,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CXXIII. tv.
A kisajátításról
10614
302/2007. (XI. 13.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a Tanács 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről
10625
12/2007. (XI. 13.) MNB r.
A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról
10629
13/2007. (XI. 13.) MNB r.
Az „Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról
10630
133/2007. (XI. 13.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
10632
134/2007. (XI. 13.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
10636
88/2007. (XI. 13.) GKM r.
Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet módosításáról
10639
89/2007. (XI. 13.) GKM r.
A számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 55/2007. (V. 31.) GKM rendelet módosításáról
10640
35/2007. (XI. 13.) OKM r.
A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról
10640
36/2007. (XI. 13.) OKM r.
A szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról
10650
37/2007. (XI. 13.) OKM r.
Azon szervezetek felsorolásáról, amelyek tagjai által gyakorolt szakmák az európai közösségi jog alapján szabályozott szakmának minősülnek
10657
38/2007. (XI. 13.) OKM r.
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet módosításáról
10658
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye aszemélyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyházak részére történő technikai szám kiadásáról
10664
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
10664

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.