A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394021. látogatója

Budapest

2007. február 12.,

hétfő


 

15. szám


 

Ára: 777,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
19/2007. (II. 12.) GKM r.
A gazdasági és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekről
722
20/2007. (II. 12.) GKM r.
A földgáz és a villamos energia elosztói, valamint közüzemi szolgáltatói engedélyesek vagy megbízottaik által fogyasztói igény alapján, külön díj ellenében végezhető szolgáltatások kizárólagos körének meghatározásáról
726
4/2007. (II. 12.) IRM r.
A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok és rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 22/2004. (VI. 2.) BM rendelet módosításáról
726
4/2007. (II. 12.) SZMM r.
Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004.(VI.22.)FMMrendelet módosításáról
727
5/2007. (II. 12.) SZMM r.
A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet módosításáról
742
6/2007. (II. 12.) SZMM r.
A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet módosításáról
743
7/2007. (II. 12.) SZMM r.
A felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról szóló 1/2005. (I. 19.) FMM rendelet módosításáról
753
1006/2007. (II. 12.) Korm. h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében 2007. februárban megindítandó támogatási konstrukciókról
753
17/2007. (II. 12.) ME h.
Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület tagjának felkéréséről
754
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2006. december 1-jei üléséről
754
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
755

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.