A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393841. látogatója

Budapest

2007. november 6.,

kedd


 

148. szám


 

Ára: 1155,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CXX. tv.
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) kihirdetéséről szóló 1979. évi 19.törvényerejű rendelet módosításáról, valamint az ADR „A” és„B”Melléklete 2007.évimódosításainak éskiegészítéseinek kihirdetéséről
10400
11/2007. (XI. 6.) MNB r.
A „Debreceni Református Nagytemplom” emlékérme kibocsátásáról
10400
48/2007. (XI. 6.) EüM–FVM e. r.
A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet módosításáról
10401
87/2007. (XI. 6.) GKM r.
A magyar légtér használatával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
10415
34/2007. (XI. 6.) OKM r.
Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 12/2007. (III. 14.) OKM rendelet módosításáról
10446
75/2007. (XI. 6.) ME h.
Szakállamtitkár felmentéséről
10447
76/2007. (XI. 6.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
10447
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
10447
 
A Szabad Demokraták Szövetsége – A Magyar Liberális Párt 2005. évi módosított pénzügyi beszámolója
10448
 
A Szabad Demokraták Szövetsége – A Magyar Liberális Párt 2006. évi módosított pénzügyi beszámolója
10449

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.