A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393997. látogatója

Budapest

2007. október 29.,

hétfő


 

146. szám


 

Ára: 966,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
284/2007. (X. 29.) Korm. r.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyesszabályairól
10250
285/2007. (X. 29.) Korm. r.
A villamosenergia-rendszer jelentős zavara ésavillamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről
10261
286/2007. (X. 29.) Korm. r.
Az Egészségbiztosítási Felügyelet egyes eljárásainak, valamint a felügyeleti díj befizetésének és a felügyeleti bírság felhasználásának szabályairól
10268
287/2007. (X. 29.) Korm. r.
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrejött egyeztető bizottság kormányzati képviselőit megbízó miniszterek kijelöléséről
10271
46/2007. (X. 29.) EüM r.
Az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet módosításáról
10271
126/2007. (X. 29.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból azállattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007.(IV.17.) FVM rendelet módosításáról
10275
127/2007. (X. 29.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet módosításáról
10276
216/2007. (X. 29.) KE h.
Nyugállományú rendőr vezérőrnagyi előléptetésről
10282
217/2007. (X. 29.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
10282
218/2007. (X. 29.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
10282
219/2007. (X. 29.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
10282
220/2007. (X. 29.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
10283
73/2007. (X. 29.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
10283
74/2007. (X. 29.) ME h.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának kinevezéséről
10284
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. szeptember 24-i üléséről
10284
 
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)
10287
 
A Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának hirdetménye
10292
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
10294

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.