A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393614. látogatója

Budapest

2007. október 20.,

szombat


 

142. szám


 

Ára: 1155,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
274/2007. (X. 20.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya ésazOsztrákSzövetségi Kormány között Hegyeshalom–Nickelsdorfban közös kapcsolattartásiszolgálati helyen történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
10078
275/2007. (X. 20.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya ésazOsztrákSzövetségi Kormány között határforgalmi ellenőrző helyek létesítéséről ésahatárforgalom ellenőrzésében való együttműködésről szóló, Bécsben, 2004.április29-énaláírt Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Megállapodáskihirdetéséről
10080
276/2007. (X. 20.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya ésazOsztrákSzövetségi Kormány között aközösállamhatáron átvezető turistaútvonalakon történő államhatár-átlépésről szóló Megállapodás módosításáról éskiegészítéséről szóló Megállapodáskihirdetéséről
10083
277/2007. (X. 20.) Korm. r.
A Lengyel Köztársaság Kormánya ésaNATORepülőgépfedélzeti Korai Előrejelző ésEllenőrző Program Kezelő Szervezete (NAPMO) Igazgató Tanácsa közötti, a NAPMO-hoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi megállapodások kihirdetéséről
10084
278/2007. (X. 20.) Korm. r.
A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletesszabályairól
10088
279/2007. (X. 20.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.éviXXXIII. törvény végrehajtásáról ahelyiönkormányzatok által fenntartott egyes intézményeknél, valamint a testnevelés ésasport területén
10090
124/2007. (X. 20.) FVM r.
A zöldség-szaporítóanyagok előállításáról ésforgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról
10098
84/2007. (X. 20.) GKM r.
A védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatók kijelöléséről ésfelkészülési feladataik meghatározásáról szóló 24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet módosításáról
10110
47/2007. (X. 20.) IRM r.
Az ingyenes céginformációról
10111
211/2007. (X. 20.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
10112
212/2007. (X. 20.) KE h.
Vezérőrnagyi előléptetésről
10112
213/2007. (X. 20.) KE h.
Nyugállományú vezérezredesi előléptetésről
10113
214/2007. (X. 20.) KE h.
Nyugállományú határőr dandártábornoki kinevezésről
10113
215/2007. (X. 20.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
10113
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (3/2007. BJE szám)
10114
 
Közlemény az Idősbarát Önkormányzat Díj odaítéléséről
10115
 
Felhívás a Pro Régió Díj adományozásáról
10115
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. szeptember 14-i üléséről
10118
 
Közlemény a Vám- és Pénzügyőrség szolgálati titokköri jegyzékéről
10119
 
Az Országos Horvát Önkormányzat költségvetése 2006. évre
10121
 
Az Országos Horvát Önkormányzat költségvetése 2007. évre
10124

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.