A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2007. október 17.,

szerda


 

139. szám


 

Ára: 777,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
118/2007. (X. 17.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról
9835
4/2007. (X. 17.) KüM r.
„A Magyar Külügyek Szolgálatáért” Érdemérem alapításáról
9849
58/2007. (X. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
9850
59/2007. (X. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
9855
60/2007. (X. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
9861
61/2007. (X. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
9866
62/2007. (X. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
9868
1083/2007. (X. 17.) Korm. h.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okiratának elfogadásáról
9870
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye aszemélyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyházak részére történő technikai szám kiadásáról
9872
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
9872

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.