A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2007. október 16.,

kedd


 

138. szám


 

Ára: 210,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CXVI. tv.
A közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról
9820
M 29/2007. (X. 16.) ÖTM r
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F ésinnováció a versenyképességért prioritására ésaRegionális Fejlesztés Operatív Programok K+F ésinnováció tárgyú konstrukcióira rendelt források terhére az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a kis- ésközépvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2001.január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet alapján nyújtható támogatások részletes szabályairólés a támogatási jogcímeiről
9823
201/2007. (X. 16.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
9827
202/2007. (X. 16.) KE h.
A Magyar Távirati Iroda Zrt. elnökének kinevezéséről
9827
203/2007. (X. 16.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9828

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.