A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2007. október 6.,

szombat


 

134. szám


 

Ára: 399,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
45/2007. (X. 6.) EüM r.
Az állati eredetű élelmiszerekben található peszticidmaradék megengedhető mértékéről szóló 34/2004.(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
9698
112/2007. (X. 6.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
9700
83/2007. (X. 6.) GKM–PM e. r.
A vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valaminta hálózat-hozzáférési díjak képzésének ésalkalmazásának alapvető szabályairól
9707
29/2007. (X. 6.) KvVM r.
A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról
9711
30/2007. (X. 6.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, akultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 162/2007.(VI.27.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
9714
31/2007. (X. 6.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető turistaútvonalakon turisztikai céllal történő államhatár-átlépésről szóló, Budapesten, 2006.május10-én aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás formájában létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 228/2007.(VIII.31.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
9714

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.