A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394002. látogatója

Budapest

2007. október 4.,

csütörtök


 

132. szám


 

Ára: 966,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
254/2007. (X. 4.) Korm. r.
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról
9636
255/2007. (X. 4.) Korm. r.
Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról
9654
256/2007. (X. 4.) Korm. r.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról
9658
257/2007. (X. 4.) Korm. r.
A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról
9661
258/2007. (X. 4.) Korm. r.
A nyugellátások és a baleseti járadék 2007. évi kiegészítő emeléséről
9669
259/2007. (X. 4.) Korm. r.
A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2007. évi kiegészítő emeléséről
9670
260/2007. (X. 4.) Korm. r.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 2008. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről
9671
261/2007. (X. 4.) Korm. r.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
9675
262/2007. (X. 4.) Korm. r.
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
9675
1077/2007. (X. 4.) Korm. h.
A 2008-ban a felsőoktatásba felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről
9678
1078/2007. (X. 4.) Korm. h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Versenyeztetési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 1057/1996. (V.30.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
9679

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.