A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386980. látogatója

Budapest

2007. szeptember 25.,

kedd


 

126. szám


 

Ára: 210,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
243/2007. (IX. 25.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.éviXXXIII. törvénynek a központi költségvetésiszervként működő kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 49/1993.(III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
9402
244/2007. (IX. 25.) Korm. r.
A gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2007.éviegyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekről szóló 52/2007. (III.26.) Korm.rendelet módosításáról
9406
245/2007. (IX. 25.) Korm. r.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III.13.) Korm. rendelet módosításáról
9406
1072/2007. (IX. 25.) Korm. h.
A nyári aszály következményeiről és az azokkal összefüggésben szükséges intézkedésekről
9411

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.