A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386980. látogatója

Budapest

2007. augusztus 31.,

péntek


 

115. szám


 

Ára: 5124,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
224/2007. (VIII. 31.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
8709
225/2007. (VIII. 31.) Korm. r.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról
8712
226/2007. (VIII. 31.) Korm. r.
Egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság létrehozásával kapcsolatos módosításáról
8715
227/2007. (VIII. 31.) Korm. r.
A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról
8719
228/2007. (VIII. 31.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető turistaútvonalakon turisztikai céllal történő államhatár-átlépésről szóló, Budapesten, 2006. május 10-én aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
8720
229/2007. (VIII. 31.) Korm. r.
Egyes, a közoktatási területet érintő kormányrendeletek módosításáról
8721
230/2007. (VIII. 31.) Korm. r.
Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet és az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról
8736
78/2007. (VIII. 31.) GKM r.
A gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó informatikai, távközlési és postai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
8737
43/2007. (VIII. 31.) IRM r.
A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet módosításáról
8862
27/2007. (VIII. 31.) KvVM r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 11/2005. (V. 19.) KvVM rendelet módosításáról
8868
33/2007. (VIII. 31.) OKM r.
Egyes közoktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló OKM rendeletek módosításáról
8883
155/2007. (VIII. 31.) KE h.
Tekenye községgé nyilvánításáról
8888
156/2007. (VIII. 31.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
8888
157/2007. (VIII. 31.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
8890
158/2007. (VIII. 31.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
8900
159/2007. (VIII. 31.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
8901
160/2007. (VIII. 31.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
8902
161/2007. (VIII. 31.) KE h.
Kitüntetés viselésének engedélyezéséről
8902
162/2007. (VIII. 31.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
8903
163/2007. (VIII. 31.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
8903
164/2007. (VIII. 31.) KE h.
Pénzügyőr altábornagyi előléptetésről
8903
165/2007. (VIII. 31.) KE h.
Nyugállományú polgári védelmi dandártábornok kinevezéséről
8904
 
Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga 2007. szeptember 1-jétől hatályos követelményrendszeréről
8904
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
8927
 
Helyesbítés
8928
 
Hivatalos Értesítő (2007/35. szám) HÉ 2005–2060

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.