A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387246. látogatója

Budapest

2007. január 31.,

szerda


 

11. szám


 

Ára: 588,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2007. (I. 31.) MNB r.
A „Batthyány Lajos születésének 200. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról
602
6/2007. (I. 31.) EüM r.
A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003.(I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról
603
8/2007. (I. 31.) FVM r.
Egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól
606
2/2007. (I. 31.) IRM r.
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, abírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 2/2006. (I.13.)IMrendelet módosításáról
609
1/2007. (I. 31.) ÖTM r.
Az egyes építményekkel, építési munkákkal ésépítésitevékenységekkel kapcsolatos építésügyihatóságiengedélyezési eljárásokról szóló 46/1997.(XII.29.)KTM rendelet módosításáról
617
2/2007. (I. 31.) ÖTM r.
A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának éskezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002.(XI.16.) MeHVM rendelet módosításáról
617
10/2007. (I. 31.) ME h.
Kormányzati főtisztviselői kinevezés megszűnésének megállapításáról
624
11/2007. (I. 31.) ME h.
Szakállamtitkár felmentéséről
624
12/2007. (I. 31.) ME h.
Központi tiszt cím megszűnésének megállapításáról
624
13/2007. (I. 31.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
624
14/2007. (I. 31.) ME h.
Az Egészségbiztosítási Felügyelet elnökének kinevezéséről
625
 
Az Országos Választási Bizottság 43/2007. (I. 29.) OVB határozata
625
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye aszemélyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról
626

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.