A kiadó honlapja

Ön az oldal 554585. látogatója        Budapest

2022. JÚNIUS 14. ,

kedd


 


LXXII. ÉVFOLYAM

9. szám


 

ÁRA:

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. RÉSZ Személyi rész

 

II. RÉSZ Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása

1318

2022. évi II. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

1319

2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

1320

2022. évi V. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével öszszefüggő szabályozási kérdésekről

1380

2022. évi VI. törvény szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról

1417

180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

1420

181/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

1421

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

1422

183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjai feladat- és hatásköreinek megállapításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

1480

188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról

1491

189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID–19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól

1494

203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

1497

1256/2022. (V. 13.) Korm. határozat egyes orvostechnikai eszközök Szomáli Szövetségi Köztársaság és Fülöp-szigeteki Köztársaság részére történő adományozásáról

1500

1257/2022. (V. 13.) Korm. határozat orvostechnikai eszközök Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma részére történő adományozásáról

1501

1258/2022. (V. 18.) Korm. határozat egyes orvostechnikai eszközök Kubai Köztársaság részére történő adományozásáról

1502

1260/2022. (V. 24.) Korm. határozat a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

1503

186/2022. (V. 24.) KE határozat miniszterek kinevezéséről

1513

187/2022. (V. 25.) KE határozat államtitkárok kinevezéséről

1514

III. RÉSZ Miniszterelnöki, egészségügyért felelős miniszteri és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

22/2022. (V. 25.) ME határozat országos kórházfőigazgató-helyettes felmentéséről

1516

IV. RÉSZ Útmutatók

 

V. RÉSZ Közlemények

 

A Belügyminisztérium egészségügyi szakmai irányelve a demencia kórismézésről, kezeléséről és gondozásáról

1517

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról

1591

VI. RÉSZ A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 

VII. RÉSZ Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

1593

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.06.14.