A kiadó honlapja

Ön az oldal 553797. látogatója        Budapest

2022. DECEMBER 22.,

csütörtök


 


LXXII. ÉVFOLYAM

22. szám


 

ÁRA:

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. RÉSZ Személyi rész

 

II. RÉSZ Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

2022. évi LX. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról (kivonatos közlés)

2458

513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

2461

514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

2464

1613/2022. (XII. 13.) Korm. határozat egyes egészségügyi ellátások finanszírozását segítő intézkedésekről

2465

1614/2022. (XII. 13.) Korm. határozat az egészségügyi intézményrendszer adósságállományának rendezéséről

2469

III. RÉSZ Miniszterelnöki, egészségügyért felelős miniszteri és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

42/2022. (XII. 15.) BM rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

2471

IV. RÉSZ Útmutatók

 

V. RÉSZ Közlemények

 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról

2472

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat eredményéről

2474

VI. RÉSZ A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 

VII. RÉSZ Vegyes közlemények

 

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.28.