A kiadó honlapja

Ön az oldal 554588. látogatója        Budapest

2022. DECEMBER 13.,

kedd


 


LXXII. ÉVFOLYAM

21. szám


 

ÁRA:

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. RÉSZ Személyi rész

 

II. RÉSZ Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

1586/2022. (XI. 30.) Korm. határozat az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2450

III. RÉSZ Miniszterelnöki, egészségügyért felelős miniszteri és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

40/2022. (XII. 2.) BM rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

2452

IV. RÉSZ Útmutatók

 

V. RÉSZ Közlemények

 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról

2453

VI. RÉSZ A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 

VII. RÉSZ Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

2454

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.06.14.