A kiadó honlapja

Ön az oldal 554588. látogatója        Budapest

2022. JÚLIUS 29. ,

csütörtök


 


LXXII. ÉVFOLYAM

12. szám


 

ÁRA:

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. RÉSZ Személyi rész

 

II. RÉSZ Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

1342/2022. (VII. 15.) Korm. határozat az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, „Egészségügyi szak­ellátók szállóinak fejlesztése” című kiemelt projekt összköltségének növeléséről

1882

1345/2022. (VII. 18.) Korm. határozat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) budapesti Globális Szolgáltató Központjának második ütemű bővítéséről

1884

III. RÉSZ Miniszterelnöki, egészségügyért felelős miniszteri és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

21/2022. (VII. 15.) BM rendelet az egészségügyi szak­ellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról

1885

IV. RÉSZ Útmutatók

 

V. RÉSZ Közlemények

 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról

1887

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye a Somogyszob községben köz­forgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat eredményéről

1888

VI. RÉSZ A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 

VII. RÉSZ Vegyes közlemények

 

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.06.15.