A kiadó honlapja

Ön az oldal 556619. látogatója        Budapest

2016. MÁJUS 31.,

kedd


 


LXV. ÉVFOLYAM

9. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről

1346

2016. évi XXXII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról (kivonatos közlés)

1399

2016. évi XXXIV. törvény egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról

1402

90/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1415

1212/2016. (IV. 28.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett kiemelt projektek előkészítettségéről és a kapcsolódó akciótervről

1416

1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozat a 2016. évi fejlesztéspolitikai munkatervről

1417

1219/2016. (IV. 29.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2016. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására meghatározott összeg megemeléséről

1420

1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat a 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

1422

1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzáció­jához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

1432

1230/2016. (V. 11.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

1449

1231/2016. (V. 12.) Korm. határozat a Betegápoló Irgalmasrend egyes projektjeinek finanszírozásához szükséges intézkedésekről

1449


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

47/2016. (V. 2.) ME határozat az ENSZ Közgyűlés globális kábítószer ügyekkel foglalkozó rendkívüli ülésszakán történő részvételről

1450

16/2016. (V. 2.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

1450

18/2016. (V. 11.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1480


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén

1481

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról

1498

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Központ közleménye Bajna községben közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat eredményéről

1498


VI. RÉSZ: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvény­telenítéséről

1498

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

1499

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.24.