A kiadó honlapja

Ön az oldal 556621. látogatója        Budapest

2016. ÁPRILIS 21.,

csütörtök


 


LXV. ÉVFOLYAM

7. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a vűálsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

1218

64/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

1219


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

1221

9/2016. (III. 23.) EMMI utasítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szervezeti és működési szabályzatáról

1234

13/2016. (III. 31.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól szóló 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás módosításáról

1273


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról

1274

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekről

1274


VI. RÉSZ: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Közlemény bélyegzők érvénytelenítéséről

1276

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

1277

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.24.