A kiadó honlapja

Ön az oldal 556620. látogatója        Budapest

2016. MÁRCIUS 30.,

szerda


 


LXV. ÉVFOLYAM

6. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

858

28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1010

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

1019

1083/2016. (II. 29.) Korm. határozat a KEOP 1.3.0/09-11-2011-0023 azonosító számú ("»Kék-víz« - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program" című) és a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú ("Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása" című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról

1020

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

1025

1099/2016. (III. 1.) Korm. határozat a tejágazat átfogó intézkedési tervéről

1153

1103/2016. (III. 3.) Korm. határozat a derogációs ivóvízminőség-javító projektek végrehajtásához kapcsolódó egyes kormányhatározatok módosításáról

1153

1112/2016. (III. 3.) Korm. határozat a KEOP-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú ("Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése" című), valamint a KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú ("A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách u. 4. alatti objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése" című) projekt címének és forrásszerkezetének módosításáról

1154

1123/2016. (III. 10.) Korm. határozat az Emberi Jogi Munka­csoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról

1156

4/2016. (III. 1.) AB határozat a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § c) pontja 2014. december 31-ig hatályos szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

1156


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

4/2016. (II. 22.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosításáról

1169

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről

1171

8/2016. (II. 25.) EMMI utasítás a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló 17/2012. (XI. 16.) EMMI utasítás módosításáról

1176

1/2016. (II. 25.) EMMI KÁT utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (III. 4.) EMMI KÁT utasítás módosításáról

1177


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a felnőttkorban előforduló, nem neurogén eredetű vizeletinkontinenciáról

1180

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról

1200


VI. RÉSZ: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

1202

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.24.