A kiadó honlapja

Ön az oldal 556619. látogatója        Budapest

2016. FEBRUÁR 15.,

hétfő


 


LXV. ÉVFOLYAM

4. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól

674

2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

678

3/2016. (I. 22.) EMMI rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet és a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosításáról

679


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye a Várandósgondozási könyv egységes formátumának közzétételéről

681

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekről

700

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára történő jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2016. szeptember - 2016. december közötti vizsgaidőszakra

702

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licencvizsgára történő jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2016. szeptember - 2016. december közötti vizsgaidőszakra

713

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2016. évi védőoltásokról

716

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére

749

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara közleménye manuálterápiából szervezett vizsgáról

752

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara közleménye manuális medicina tanfolyam meghirdetéséről

752

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar közleménye a 75, 70, 65, 60 és 50 éve végzett gyógyszerészek részére jubileumi díszoklevél adományozásáról

753


VI. RÉSZ: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására

754

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

758


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítéséről

762

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

762

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.24.