A kiadó honlapja

Ön az oldal 556620. látogatója        Budapest

2016. DECEMBER 23.,

péntek


 


LXV. ÉVFOLYAM

23. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

2016. évi CXXXV. törvény a dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról

3882

2016. évi CLXV. törvény egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról

3888

2016. évi CLXXII. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

3890

421/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

3901

422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól

3905

1757/2016. (XII. 14.) Korm. határozat az Országos Sport­egészségügyi Intézet átmeneti elhelyezésével kapcsolatos forrásigényről

3908

1759/2016. (XII. 14.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség és a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

3908

1760/2016. (XII. 14.) Korm. határozat a LXXII. Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról

3910

1761/2016. (XII. 14.) Korm. határozat a LXXII. Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról

3912

1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozat a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról

3914

1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról

3916

1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

3924

1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról és az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

3933


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról

3941

37/2016. (XII. 15.) EMMI rendelet egyes gyógyászati segédeszközökkel, orvostechnikai eszközökkel és védőnői ellátással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

3948

58/2016. (XII. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3972


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2016/2017. tanévre

3973


VI. RÉSZ: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.24.