A kiadó honlapja

Ön az oldal 556619. látogatója        Budapest

2016. DECEMBER 19.,

hétfő


 


LXV. ÉVFOLYAM

20. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

2016. évi CXXII. törvény a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról (kivonatos közlés)

3210

2016. évi CXXV. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (kivonatos közlés)

3238

2016. évi CXXVII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról (kivonatos közlés)

3244

359/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet a fiatal szakorvosok bérfejlesztésével kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

3247

380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeleteknek a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő miniszté­riumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő módosításáról (kivonatos közlés)

3250

381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról

3255

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

3266

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről

3284

388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról

3288

1658/2016. (XI. 17.) Korm. határozat a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának lehetséges elhelyezéséről

3290

1659/2016. (XI. 17.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapításáról

3291

1661/2016. (XI. 18.) Korm. határozat az Egészségügyi Világszervezet főigazgatói posztjának betöltésére irányuló magyar pályázattal kapcsolatos költségek fedezetének biztosításáról és a pályázat népszerűsítéséhez kapcsolódó szakmai, technikai feladatok elvégzéséről

3291

1670/2016. (XI. 25.) Korm. határozat a kárpátaljai gyermekek immunizációs programjáról 2017-2021

3293

1679/2016. (XI. 29.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról

3293

1683/2016. (XI. 29.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

3296

1701/2016. (XII. 2.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelő­irányzatok és Összevont szakellátás jogcíme 2016. évi előirányzatának megemeléséről

3299


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

3301

53/2016. (XI. 24.) EMMI utasítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szervezeti és működési szabályzatáról

3313

57/2016. (XI. 30.) EMMI utasítás a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló 17/2012. (XI. 16.) EMMI utasítás módosításáról

3351


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 


VI. RÉSZ: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.24.