A kiadó honlapja

Ön az oldal 556620. látogatója        Budapest

2016. NOVEMBER 28.,

hétfő


 


LXV. ÉVFOLYAM

19. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról

3154

329/2016. (X. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

3158

332/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról

3160

1594/2016. (X. 28.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

3162

1596/2016. (X. 28.) Korm. határozat a gyógyszertámo­gatás, a gyógyászati segédeszköz támogatás, valamint az összevont szakellátás 2016. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről

3165

1608/2016. (XI. 8.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

3167

1614/2016. (XI. 8.) Korm. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató­kórház, valamint a Felső-Szabolcsi Kórház által megkezdett fejlesztések lezárásához szükséges források biztosításáról

3187


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletekmés utasítások

 


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról

3188

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye kötelező tanfolyamairól szakorvosok, szakorvosjelöltek részére 2017. I. félévére

3189


VI. RÉSZ: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

3194

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.24.