A kiadó honlapja

Ön az oldal 556619. látogatója        Budapest

2016. NOVEMBER 8.,

kedd


 


LXV. ÉVFOLYAM

17. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

2016. évi CIV. törvény a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról (kivonatos közlés)

2538

1534/2016. (X. 13.) Korm. határozat a "Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017-2026" kidolgozásához és végrehajtásához szükséges intézkedésekről

2547

1546/2016. (X. 13.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2548

1561/2016. (X. 13.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a Fejér Megyei Szent György Oktató Kórházban új Belgyógyászati tömb kialakításához szükséges források biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról

1551

1583/2016. (X. 25.) Korm. határozat a 2007-2013 közötti programozási időszakban megvalósított közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban felmerült, a műszakilag befejezett projektek zárásához szükséges forrás biztosításáról

2553

1587/2016. (X. 27.) Korm. határozat az Országos Sport­egészségügyi Intézettel kapcsolatos további intézkedésekről

2562

1592/2016. (X. 27.) Korm. határozat az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának helyszínéről

2563


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

29/2016. (X. 3.) EMMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

2564

30/2016. (X. 3.) EMMI rendelet az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról

2565

31/2016. (X. 12.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2566

108/2016. (X. 19.) ME határozat helyettes államtitkár kinevezéséről

2568

47/2016. (X. 14.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

2568

48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről

2634


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekről

2656

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról

2658

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertár létesítésére

2660


VI. RÉSZ: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

2662

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.24.