A kiadó honlapja

Ön az oldal 556619. látogatója        



Budapest

2016. OKTÓBER 12.,

szerda


 


LXV. ÉVFOLYAM

16. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

276/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2402


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

2403

28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelet az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

2405

29/2016. (X. 3.) EMMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

2520

46/2016. (IX. 20.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

2520


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról

2521

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekről

2522

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye a Pécel városban közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat eredményéről

2524


VI. RÉSZ: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítéséről

2524

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

2525

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.24.