A kiadó honlapja

Ön az oldal 556620. látogatója        Budapest

2016. JÚLIUS 12.,

kedd


 


LXV. ÉVFOLYAM

11. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ: Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

2016. évi LXIV. törvény az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (kivonatos közlés)

1594

2016. évi LXV. törvény a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1602

2016. évi LXVI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról (kivonatos közlés)

1615

2016. évi LXVII. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról (kivonatos közlés)

1621

2016. évi LXXVI. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról (kivonatos közlés)

1635

143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1648

172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1658

1253/2016. (VI. 6.) Korm. határozat a mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi kormányzati intézkedésekről

1678

1264/2016. (VI. 7.) Korm. határozat az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának lehetséges elhelyezéséről

1679

1322/2016. (VII. 1.) Korm. határozat az Ortopéd és Traumatológus Orvosok Nemzetközi Társasága 2019. évi nemzetközi kongresszusának Magyarországon történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati támogatásról

1679

1325/2016. (VII. 1.) Korm. határozat a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú ("Központi technológiai tömb és integrált aktív ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban" című) projekt támogatásának növeléséről

1680

1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozat az Egészséges Budapest Program előkészítéséről

1682


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

27/2016. (VI. 17.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1683

28/2016. (VI. 17.) EMMI utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetésre vonatkozó szabályzatról szóló 36/2013. (IX. 27.) EMMI utasítás hatályon kívül helyezéséről

1684


IV. RÉSZ: Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekről

1684


VI. RÉSZ: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítéséről

1686

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

1687

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.24.