A kiadó honlapja

Ön az oldal 556620. látogatója        Budapest

2016. JANUÁR 8.,

péntek


 


LXV. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA: 2730 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ:Személyi rész

 


II. RÉSZ: Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (kivonatos közlés)

2

2015. évi CCXXIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

4

413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

34

417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról (kivonatos közlés)

79

439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól

81

441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról (kivonatos közlés)

83

444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

93

1947/2015. (XII. 16.) Korm. határozat egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról

97

1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról

100

1959/2015. (XII. 23.) Korm. határozat a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, valamint az ehhez szükséges hatáskör-racionalizálásról

101

1964/2015. (XII. 23.) Korm. határozat a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat támogatásáról

103

1968/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2015. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról

105

1983/2015. (XII. 23.) Korm. határozat a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0027 azonosító számú ("Szervezeti és infrastrukturális megújulás - Markhot Ferenc Kórház" című) projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról

107

1995/2015. (XII. 28.) Korm. határozat a Kémiai Biztonságot Koordináló Tanács szervezetéről és működésének részletes szabályairól szóló 1685/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

109

2010/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a Nemzeti Drogellenes stratégia 2016. év végéig szóló szakpolitikai programjáról

109

2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

113

2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról

116


III. RÉSZ: Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

56/2015. (XII. 17.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő, jogharmonizációs célú módosításáról

122

17/2015. (XII. 21.) HM rendelet a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

129

62/2015. (XII. 30.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

129


IV. RÉSZ :Útmutatók

 


V. RÉSZ: Közlemények

 


VI. RÉSZ: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

 


VII. RÉSZ: Vegyes közlemények

 

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.07.24.