A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372074. látogatója

Budapest

2023. július 5.,

szerda


 

99. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
289/2023. (VII. 5.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
4986
290/2023. (VII. 5.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet módosításáról
4987
28/2023. (VII. 5.) AM rendelet
A Körös-éri Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 146/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosításáról
4988
13/2023. (VII. 5.) GFM rendelet
A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról
4990
18/2023. (VII. 5.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság új tagjainak megválasztásáról
4991
19/2023. (VII. 5.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról
4991

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.