A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372066. látogatója

Budapest

2023. július 4.,

kedd


 

98. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
25/2023. (VII. 4.) BM rendelet
A biztonsági összekötő személy rendszeres szakmai képzésére, továbbképzésére vonatkozó szabályokról
4934
14/2023. (VII. 4.) HM rendelet
A Magyar Honvédség díszelgési feladatait ellátó szervezeteinek átalakulásával kapcsolatban a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
4935
8/2023. (VII. 4.) IM rendelet
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról
4940
2/2023. (VII. 4.) TFM rendelet
A területfejlesztési célú fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2022. (X. 3.) TFM rendelet módosításáról
4942
1002/2023. (VII. 4.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozatának módosításáról
4947
Knk.II.39.057/2023/3. számú végzés
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozat
4949
Knk.II.39.058/2023/2. számú végzés
A Kúria népszavazási ügyben hozott végzése
4958
104/2023. (VII. 4.) KE határozat
A Kúria népszavazási ügybenhozott végzése
4966
105/2023. (VII. 4.) KE határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
4972
106/2023. (VII. 4.) KE határozat
Miniszter megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról
4973
107/2023. (VII. 4.) KE határozat
Államtitkárok felmentéséről
4973
108/2023. (VII. 4.) KE határozat
Miniszterek kinevezéséről
4974
109/2023. (VII. 4.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
4974
110/2023. (VII. 4.) KE határozat
Bírák felmentéséről
4975
1262/2023. (VII. 4.) Korm. határozat
Bírák kinevezéséről
4975
1263/2023. (VII. 4.) Korm. határozat
Bírák kinevezéséről
4976
 
A közkiadások hatékonyságának felülvizsgálatáról
4976
 
A Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoportról
4982

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.