A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369730. látogatója

Budapest

2023. június 30.,

péntek


 

97. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól
4827
286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4832
287/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
4850
288/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
4851
29/2023. (VI. 30.) MNB rendelet
A „Magyar Nemzeti Levéltár” ezüst emlékérme kibocsátásáról
4852
30/2023. (VI. 30.) MNB rendelet
A „Magyar Nemzeti Levéltár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4854
31/2023. (VI. 30.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról
4856
10/2023. (VI. 30.) MEKH rendelet
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére teljesítendő rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségről
4859
11/2023. (VI. 30.) MEKH rendelet
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. §-a szerinti kompenzáció meghatározásának szabályairól és megfizetésének módjáról
4863
13/2023. (VI. 30.) SZTFH rendelet
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó feladatkörét érintő rendeletek módosításáról
4869
14/2023. (VI. 30.) MK rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról
4877
26/2023. (VI. 30.) AM rendelet
A Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatások felhasználását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
4880
27/2023. (VI. 30.) AM rendelet
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról
4886
21/2023. (VI. 30.) BM rendelet
Az előállítás és az elővezetés végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek egyes tételeiről és mértékéről, valamint az elrendelő szerv részére történő igazolásáról és a költségek megtérítéséről
4887
22/2023. (VI. 30.) BM rendelet
Az Egészségügyi Tudományos Tanácsot érintő egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4892
23/2023. (VI. 30.) BM rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4895
24/2023. (VI. 30.) BM rendelet
Humánigazgatási és egyéb belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4906
12/2023. (VI. 30.) EM rendelet
A Koordináló szerv részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről
4926
13/2023. (VI. 30.) EM rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által közérdekből közzéteendő adatok köréről és a közzététel módjáról
4928
14/2023. (VI. 30.) EM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
4929
103/2023. (VI. 30.) KE határozat
Alkotmánybírói tisztség betöltése alatt szünetelő bírói szolgálati viszony felmentéssel történő megszűnéséről
4931

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.