A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372068. látogatója

Budapest

2023. június 30.,

péntek


 

96. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
282/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
4818
283/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet
A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
4820
284/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
4822

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.