A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369730. látogatója

Budapest

2023. június 29.,

csütörtök


 

95. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
268/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
A savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentéséről szóló 1999. évi jegyzőkönyvhöz kapcsolódó jegyzőkönyv-módosítások kihirdetéséről
4597
269/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodási koncesszor kártalanításáról
4723
270/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
A koncessziós társaság és a Koordináló szerv együttműködésére vonatkozó részletes szabályokról
4724
271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezettek köréről, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék formájáról és mértékéről, felhasználásának feltételeiről, elszámolásának és nyilvántartásának szabályairól, valamint a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól
4725
272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
A gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól
4730
273/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
A használt sütőolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól
4733
274/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
A gumiabroncs-hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól
4735
275/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
A textiltermék hulladékával kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól
4736
276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
4738
277/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
4774
278/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
Az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház egyes ingatlanüzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos eltérő szabályokról
4778
279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
Az élelmiszerár-stop kivezetésével kapcsolatos intézkedésekről
4779
280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
Belügyi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
4783
281/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elnevezésének változásával összefüggő kormányrendelet-módosításokról
4796
10/2023. (VI. 29.) EM rendelet
Az elhagyott hulladék ingatlanról történő elszállításának és a megfelelő hulladékkezelési helyre történő elszállítás tényének igazolásáról
4798
11/2023. (VI. 29.) EM rendelet
Egyes hulladékgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4799
12/2023. (VI. 29.) GFM rendelet
A díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról
4800
13/2023. (VI. 29.) HM rendelet
A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 26/2021. (XII. 17.) HM rendelet módosításáról
4801
1259/2023. (VI. 29.) Korm. határozat
A 2023. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
4803
1260/2023. (VI. 29.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program keretében adható támogatások nyújtására vállalható kötelezettségek felső korlátjáról
4807
1261/2023. (VI. 29.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kötelezettségvállalások engedélyezéséről
4808
62/2023. (VI. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4815

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.