A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369724. látogatója

Budapest

2023. június 28.,

szerda


 

93. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
258/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a köztársasági elnök jogállásával összefüggő módosításáról
4547
259/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet
Az iskolaszövetkezet oktatási, képzési és rekreációs célt szolgáló közösségi alapja felhasználásának általános szabályairól
4549
260/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján nyújtható egyes támogatások kötelezettségvállalási szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
4550
261/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
4550
262/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet
A helyi közszolgáltatás információs rendszerről szóló 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
4551
263/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4555
264/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról
4556
265/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatása, a függő követelések, a beszámítás veszélyhelyzeti szabályairól, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
4560
266/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet módosításáról
4562
3/2023. (VI. 28.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról
4563
20/2023. (VI. 28.) BM rendelet
A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet és a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról
4565
6/2023. (VI. 28.) IM rendelet
A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról
4567
7/2023. (VI. 28.) IM rendelet
Az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak arcképes igazolványáról szóló 15/2017. (XI. 30.) IM rendelet módosításáról
4567
3/2023. (VI. 28.) KIM rendelet
A képzési és kimeneti követelményekkel összefüggésben egyes felsőoktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4568
102/2023. (VI. 28.) KE határozat
Csapatzászló adományozásáról
4573
1249/2023. (VI. 28.) Korm. határozat
A honvédelmi felkészítés 2023. évi egyes kérdéseiről
4573
1250/2023. (VI. 28.) Korm. határozat
Az egészségügyi kiegészítő pótlék összegének emeléséhez szükséges forrás biztosításáról
4577
1251/2023. (VI. 28.) Korm. határozat
A járműipari kutató-fejlesztő központok, a „Szatellit Lokációk” létesítésére irányuló beruházás kormányzati támogatásáról
4577
1252/2023. (VI. 28.) Korm. határozat
Az Országos Gyógyszerterápiás Tanács létrehozásáról szóló 1503/2011. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
4580
1253/2023. (VI. 28.) Korm. határozat
A központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről szóló 1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat eltérő alkalmazásáról
4580
1254/2023. (VI. 28.) Korm. határozat
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1461/2020. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról
4580
1255/2023. (VI. 28.) Korm. határozat
Az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról
4583
1256/2023. (VI. 28.) Korm. határozat
A makói ipari park infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről
4583
1257/2023. (VI. 28.) Korm. határozat
A Várpalotai Védelmi Ipari Park Komplexum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
4587
1258/2023. (VI. 28.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti filmkoprodukciós megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
4592
61/2023. (VI. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4592

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.