A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372074. látogatója

Budapest

2023. június 26.,

hétfő


 

92. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
255/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól
4492
256/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet
Egyes hatósági nyilvántartásokból történő adatszolgáltatásokkal, valamint közfoglalkoztatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
4493
257/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet
Gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről
4497
28/2023. (VI. 26.) MNB rendelet
Az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről szóló 27/2022. (VII. 8.) MNB rendelet módosításáról
4498
25/2023. (VI. 26.) AM rendelet
A méhészeti ágazatban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 2023. évi igénybevételének szabályairól
4499
18/2023. (VI. 26.) BM rendelet
A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról
4530
19/2023. (VI. 26.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról szóló 27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet módosításáról
4531
9/2023. (VI. 26.) EM rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter részére történő adatszolgáltatása rendjéről
4532
6/2023. JEH határozat
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata
4535
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
4541
100/2023. (VI. 26.) KE határozat
Bírák felmentéséről
4542
101/2023. (VI. 26.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
4542
1248/2023. (VI. 26.) Korm. határozat
A 2026. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpia megvalósításáról
4543

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.