A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369725. látogatója

Budapest

2023. június 23.,

péntek


 

91. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2023. évi XLVII. törvény
A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyv és az egyezmény Végrehajtó Testülete 2009/1., 2009/2. és 2009/3. számú határozatai kihirdetéséről
4272
2023. évi XLVIII. törvény
A 2007. évi XXI. törvénnyel kihirdetett, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott Jegyzőkönyvnek az Egyezmény végrehajtó testülete által elfogadott 2012/5. számú és 2012/6. számú határozatainak kihirdetéséről
4366
2023. évi XLIX. törvény
A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről
4388
2023. évi L. törvény
A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról
4396
2023. évi LI. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
4400
253/2023. (VI. 23.) Korm. rendelet
Egyes jogszabályok településrendezéssel összefüggő módosításáról
4403
254/2023. (VI. 23.) Korm. rendelet
A közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú jogszabályok eltérő alkalmazásáról szóló 577/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
4408
9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet
Egyes MEKH rendeletek módosításáról
4409
11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet
Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4424
1245/2023. (VI. 23.) Korm. határozat
Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) és Magyarország együttműködésének távlati kereteiről
4484
1246/2023. (VI. 23.) Korm. határozat
Állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról
4484
1247/2023. (VI. 23.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a polgári veszélyhelyzetek terén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
4488
60/2023. (VI. 23.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Guatemalai Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4488

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.