A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369730. látogatója

Budapest

2023. június 22.,

csütörtök


 

90. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2023. évi XLII. törvény
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
4117
2023. évi XLIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezménynek a Strasbourgban, 2018. október 10. napján kelt módosító Jegyzőkönyve kihirdetéséről
4123
2023. évi XLIV. törvény
Egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról
4147
2023. évi XLV. törvény
A körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról
4194
2023. évi XLVI. törvény
Az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról
4218
244/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet
A digitális Covid-igazolvány kiadásának fenntartásához szükséges intézkedésekről
4233
245/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet
A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
4236
246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet
Az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról
4241
247/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet
A dohánytermékek kiskereskedelmére és a dohánytermékekre vonatkozó egyes feladatokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
4246
248/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet
A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
4247
249/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
4249
250/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
4255
251/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet
Az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról
4255
252/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet
Az árfigyelő rendszer létrehozásáról és működéséről szóló 163/2023. (V. 8.) Korm. rendelet módosításáról
4256
27/2023. (VI. 22.) MNB rendelet
„A só” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4258
11/2023. (VI. 22.) GFM rendelet
Az árfigyelő rendszerbe tartozó termékkategóriákról és termékekről
4260
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
4268
1243/2023. (VI. 22.) Korm. határozat
Az Európa Tanács Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezményéhez csatolt, a megerősített együttműködésről és az elektronikus bizonyítékok átadásáról szóló második kiegészítő jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
4269
1244/2023. (VI. 22.) Korm. határozat
Az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola Fügödi Tagintézménye felújításáról és bővítéséről
4269

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.