A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2023. január 19.,

csütörtök


 

9. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
10/2023. (I. 19.) Korm. rendelet
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
312
3/2023. (I. 19.) MNB rendelet
A felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről
320
1/2023. (I. 19.) ÉKM rendelet
A járműkategóriák megnevezésének változásával, a járműbe szerelt e-segélyhívó időszakos megvizsgálásával, valamint a járművek, járműalkatrészek típusjóváhagyásával összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
353
1005/2023. (I. 19.) Korm. határozat
A Vajszló Nagyközséget érintő infrastrukturális beruházáshoz nyújtandó többlettámogatásról
359
1006/2023. (I. 19.) Korm. határozat
A Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi „Mindszenty Út” megvalósítása elnevezésű projekt keretében a volt Tiszti klub felújítása megvalósításához kapcsolódó járulékos feladatok ellátásáról
361

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.