A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372068. látogatója

Budapest

2023. június 21.,

szerda


 

89. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2023. évi XXXV. törvény
A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
3964
2023. évi XXXVI. törvény
A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről
3983
2023. évi XXXVII. törvény
A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
3991
2023. évi XXXVIII. törvény
A hivatásos szolgálati jogviszonnyal összefüggő, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról
3995
2023. évi XXXIX. törvény
A gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról
4021
2023. évi XL. törvény
Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
4063
2023. évi XLI. törvény
Az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
4089
99/2023. (VI. 21.) KE határozat
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről
4113
1241/2023. (VI. 21.) Korm. határozat
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat eredményalapú támogatásáról
4113
1242/2023. (VI. 21.) Korm. határozat
A doktori képzésben részt vevő hallgatók számának növelése érdekében szükséges kiegészítő támogatásról
4114

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.