A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372065. látogatója

Budapest

2023. június 20.,

kedd


 

88. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
240/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet
A Magyar Honvédség veszélyhelyzeti működési rendjéről
3870
241/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet
A 2021–2027 programozási időszakban megvalósuló határon átnyúló Interreg programok végrehajtásáról
3871
242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet
A Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közfeladatokról
3906
243/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3908
26/2023. (VI. 20.) MNB rendelet
A kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről szóló 11/2023. (III. 31.) MNB rendelet módosításáról
3917
8/2023. (VI. 20.) AB határozat
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 2022. december 31-ig hatályban volt 294. § (1) bekezdés g) pont gg) alpontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalmáról
3918
9/2023. (VI. 20.) AB határozat
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 183. § (1) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3927
10/2023. (VI. 20.) AB határozat
A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet 2. §-a alkalmazási tilalmáról
3942
11/2023. (VI. 20.) AB határozat
A Kúria Gfv.VII.30.786/2016/4. számú végzése, a Győri Ítélőtábla Vgkf.IV.25.638/2016/2. számú végzése, valamint a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága Vgf.18-14-000012/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3948
1239/2023. (VI. 20.) Korm. határozat
Egyes közútfejlesztési beruházások felülvizsgálatáról
3960
1240/2023. (VI. 20.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatoknak a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság közfeladat ellátásával összefüggő módosításáról
3961

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.